Бурана


Бурана Кыргызстандын түндүк аймагында сакталып калган бирден-бир мунара, тарыхый-архитектуралык эстелик болуп эсептелет. Чүй өрөөнүндө жайгашкан Токмок шаарынын түштүк-батыш тарабында 15 чакырымча тоо тарапта турат. Ал 11-кылымдын биринчи жарымында Караханиддердин тушунда курулган. 10-13-кылымда бул жер Баласагун деп аталган. 1117-жылдан 1218-жылга чейин шаарды каракытайлар басып алат да, шаарды Гобалык (б. а. жакшы шаар) деп атап коюшат. Жазма булактарга караганда Баласагун шаары 14-кылымга чейин өкүм сүргөн.

Бурана араб тилиндеги минара сөзүнөн чыгып, кыргызча мунара аталып калган. Ал бышкан кыш (кирпичь) менен төрт бурчтуу пайдубал - негизге сегиз кырдуу түптөлүп, цилиндр түрүндө төмөндөн жогору карай ичкертилип салынган. Анын бийиктиги алгач 40мден кем эмес болгондугу айтылат. Бүгүнкү бийиктиги 21.67м, түбүнүн диаметри 9м, төбөсүнүкү 6мге жакын. Бурана бир нече жолу реставрацияланган (оңдолгон). Бүгүнкү күндө Бурана археологиялык архитектуралык комплекс катары туристтик баалуу обьектилердин бири болуп калды. Анын айланасында археологиялык казуулар, изилдөө иштери жүргүзүлүп, андагы жаңы табылгалар тарых илимин байытууда.

2016-05-22 2487 Бул ким, ал эмне Жыргалбекова С. 2016-05-22