Фасциолез - саздак жерлерде кездешүүчү ылаң. Бул ооруну фасциола деп аталуучу жалбырак сыяктуу жалпак курттар козгойт. Бул курттар малдын боорунда, от жолдорунда мителик кылат. Фасциолдор жетилген кезде от жолдоруна жумуртка чачат. Алар от менен бирге

Эхинококкоз - иттердин, карышкырдын жана башка жырткыч айбанаттардын ичеги карынында мителик кылуучу эхинококкоз деп аталуучу тасма курттар козгоочу ылаң. Жыныстык жагынан жетилген курттардын узундугу 2-6 мм болот. Алар майда муунакчалардан турат. Өсүп жетилген кийин эхинококкоздун муунакчалары

Бул кой - эчкилердин мурун каңылжаарында жана мүйүздүү улугунун түптөрүндө богонок чымынынын курттарынан пайда болуучу ылаң.

Ылаңдын козгогучу. Эстроз ылаңын козгогуч мите богоноктун курттары. Алар мурун каңылжаарында жана мүйүздүн түптөрүндө орношуп ошол

Кара жамаа - өтө тез өтө турган вирустук оору, негизинен кой-козу ооруйт. Козгогучу өтө майда вирус. Вирус айлана чөйрөдө көпкө сакталат, жаранын кургак карттарында 4-15 жылга чейин күчүн жоготпойт. 60-65 градус ысытканда бир нече минутада вирус өлөт.

Эпизоотологиясы.

Чалканды билбеген адам деле жок болуш керек, бирок анын дарылык касиетин көчүлүк адамдар биле беришпейт.

Чалканды дарылыкка даярдоо: Дарылыкка чалкандын жалбырактары колдонулат. Аларды чалкан гүлдөп турган убакта үзүп алып көлөкө жерлерге кургатыш керек. Күндүн нуру түз тийсе жалбырактагы