Энергия (байыркы грекче ἐνέργεια – аракет, ишмердүүлүк, күч, кубат) — кыймылдын жана материянын аракеттенүүсүнүн түрдүү формаларынын жалпы чени, материя кыймылынын бир формадан экинчисине өтүү чени болгон скалярдык физикалык чоңдук.

толук маалымат

Кичи гидроэлектрстанция же кичи ГЭС (КГЭС) — салыштырмалуу аз көлөмдөгү электр энергиясын өндүрүүчү гидроэлектрстанция (ГЭС). Жалпы кабыл алынган кичи гидроэлектрстанция түшүнүгү өлкөлөрдө жок, мындай ГЭСтердин кабыл алынган негизги мүнөздөмөсү алардын орнотулган кубаттуулугу.

толук маалымат

Электр станциясы деген сөздү элдин баары жакшы билет. Ал эми гидро гректин - суу деген сөзүнөн келип чыккан. Гидроэлектр станциясы бийиктен агып түшкөн суунун кубатын электр энергиясына айлантат. толук маалымат