"...Кыргыз элинин сүйкүмдүү ырчысы "Алымкул Усенбаев омур баяны", чыгармачылыгы жана өмүр жолу жөнүндө сүйлөгөндө, анын чыгармасын элдик фольклордон