Медицина

Подписаться на эту рубрику по RSS

Импотенция (жыныс алсыздыгы)

Импотенция (жыныс алсыздыгы) негизинен эркектин жыныстык катнашууга жөндөмсүз абалы. И-га айрыкча ички жана сырткы жыныс органдарынын (простата бези, тукум ыйлаакчалары, эн бези, жыныс мүчөсү) тубаса кемтиги, функциясынын бузулушу себеп болот. Жыныстык катнашууда өзүн өзү кемсинтүү, ооруну сезүү, бири бирин жактырбоо же түгөйлөрдүн уялышы жыныстык катнашуунун начарлашына алып келет. МындайКененирээк...

Инвалиддик

Инвалиддик — оорунун, кырсыкка чалдыгуунун, майып болуунун, өөрчүү кемтигинин натыйжасында узак убакытка, биротоло же жарым-жартылай эмгекке жөндөмдүүлүктү жоготуу. Эмгекке жарамсыздыгына жараша И. 3 топко бөлүнөт. 1-топтогу И. такай же узак убакытка такыр иштей албай, башка кишинин багуусуна муктаж болгондор, ошондой эле өзгөчө шартта уюштурулганКененирээк...

Иммунология

Иммунология — организмдин коргонуу касиети жана иммунитети жөнүндөгү медицина-биологиялык, илим. Иммунитеттин жалпы биологиялык негиздерин, анын пайда болушун жана эволюциясын, иммунитеттин факторлорунун генетикалык шартталышын, түр ичиндеги ар түрдүүлүктү, ткань антигендеринин тукум куугучтугун (иммуногенетика), антитело, антигендердин химиялык түзүлүшүн, касиетинКененирээк...

Ингаляция

Ингаляция — табигый (тоонун ион менен озонго бай, деңиздин тузга жана нымга каныккан, ийне жалбырактуу токойдун бальзамдуу бууга жана озонго бай абасы) жана атайын аппараттардын (ингаляторлор) жардамы менен дем алуу. Абдан майдаланган дары заттар буунун же кысылган абанын агымы менен ингаляторлордон оорулуунун дем алуу жолдоруна кирет. И. врачтын көрсөтмөсү мененКененирээк...

Инкубациялык (жашыруун) мезгил

Инкубациялык (жашыруун) мезгил — организмге жугуштуу оорунун козгогучу киргенден баштап, дарттын алгачкы белгиси билингенге чейинки мезгил. Ар түрдүү оорунун И. (ж.) м-инин узактыгы ар башка (бир нече сааттан бир нече айга, жылга созулат). Ошондой эле анын мөөнөтү микробдун санына, күчүнө, организмдин каршылык көрсөтүүсүнө, инфекциянын кирүү жолуна байланыштуу өзгөрөт. Мисалы, дизентерияда 1 — 7, көк жөтөлдө 2—15,Кененирээк...