Ырыстуу элдин алдына
Ырчы келет какылдап.
Ырысы жок адамга
Доочу келет шакылдап.

Ырчынын сыны ыр болот,
Ырдап кеткен жерине
Ырыс менен кут конот.
Күлүк кетсе из калар,
Күлдү журтта сөз калар,
Күйүт түшсө калкыңа,
Кадеми арткан пашага,
Калка болуп ким барар,
Айласын анын ким табар.
Торконун көркү уз болот,
Тойдун көркү сөз болот,
Тополоң түшкөн эл болот,
Азамат көркү ат болот,
Адырдын көркү мал болот,
Аштын көркү туз болот,
Айылдын көркү кыз болот,
Жайлоонун көркү жаз болот,
Жаман адам коркулдап,
Өз элине кас болот.
Сынчынын сөзү сын болот,
Ырчынын көөнү ыр болот,
Көкүрөгү көрбөсө,
Көз көрүүдөн не пайда.
Өскөн элин көрбөсө,
Өзгөрүүдөн не пайда.
Өнөр, билим билбесе,
Өзгө уруудан не пайда.

Калмурза Сарпек уулу


Ырыстуу элдин алдынаЫрчы келет какылдап.Ырысы жок адамгаДоочу келет шакылдап.Ырчынын сыны ыр болот,Ырдап кеткен жеринеЫрыс менен кут конот.Күлүк кетсе из калар,Күлдү журтта сөз калар,Күйүт түшсө калкыңа,Кадеми арткан пашага,Калка болуп ким барар,Айласын анын ким табар.Торконун көркү уз болот,Тойдун көркү сөз болот,Тополоң түшкөн эл болот,Азамат көркү ат болот,Адырдын көркү мал болот,Аштын көркү туз болот,Айылдын көркү кыз болот,Жайлоонун көркү жаз болот,Жаман адам коркулдап,Өз элине кас болот.Сынчынын сөзү сын болот,Ырчынын көөнү ыр…

Толук маалымат менен таанышуу акылуу, 1 күнгө - 100 сом, 30 күнгө - 500 сом, 365 күнгө - 5000 сом. Алгач сайтка катталыңыз же катталган болсоңуз аккаунтуңузга кириңиз.

Аталган баалар физикалык жактарга гана, ал эми юридикалык жактар, мамлекеттик мекемелер, жеке ишкерлер үчүн support@tyup.net дарегине кайрылуу зарыл.

Жайгаштыруу: 2017-08-23, Көрүүлөр: 647, Жайгаштырган: Э. Д., Өзгөртүлгөн: 2017-08-23