гул турмуш


Созу Жоотарттыкы

Обону Абдыластыкы

Мына биздин гул турмуш,

Гул турмуш, гул турмуш.

Гул турмушта жадырап,

Куло турган кез ушул.

Кун нурундай сайрандап,

Журо турган кез ушул.

Мына биздин гул турмуш,

Гул турмуш, гул турмуш.

Эл достугу аскадай,

Бузулбаган кез ушул.

Эркин учуп туйгундай

Кыз ырдаган кез ушул.

Мына биздин гул турмуш,

Гул турмуш, гул турмуш,

Тоонун жашыл гулундой,

Омур оскон кез ушул.

Толкуп жаткан дениздей,

Конул оскон кез ушул.

2016-05-20 1072 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20

Кумушай
Сонун ыр экен