Алыкул Осмонов маляр


"Алыкул Осмонов маляр" жазуучунун бул ыр саптары абдан популярдуу болуп, Кыргыз элине кеңири тарап, азыркы мезгилге чейин окулуп келет.

Алыкул чыгармачылык менен алпурушкан мезгилде акындардын темаларынын эң башкысы - эмгек болгон. Алар үгүтчү катары элди социализм үчүн жумуш кылууга чакырган, көп нерсени бүт эмгек кылууга байланыштырган, маселен, аялдагы сулуулук анын көрк-келбетинде, сымбатында эмес, анын коомдук пайдалуу жумуш аткаргандыгында, колхоз үчүн жан аябай иштегендигинде болгон.

Эмгек кылууга чакырган миңдеген ырлар жазылган, бүгүн анын баары тарых барагында гана калды. Осмоновдун да ошондой ырлары көп эле болгону менен ал бул темада кандайдыр бир өзгөчөлөнүп көрүнө алган, б.а. эмгек ырлары аркылуу да акындык жүзүн көрсөтүп, өзүнүн жеке ойлорун айта алган. Маселен, "Маляр" деген ырда ушул кесиптин адамдарына мүнөздүү болгон пейилди, жалпы образды алдыга сүрөп атпайбы: сөздөрү орой, чала кызуу, а башка акындарда эмгек адамдары бардык жактан келишкен кылып көрсөтүлүп келген.

Анан ушундай кесиптен биздин ата-бабалардын кур калып келгенин, деги эле үй курун, ал жерде маданияттуу өмүр кечирген жашоо образынан алыс калганыбызды "касиеттүү мындай кымбат кесиптен, менин атам билбейм неге кур калган?" деген суроо менен туюнтуп коёт. А. Осмонов эмгек процессин көбүрөөк сүрөттөйт, каармандарынын ички дүйнөсүнө аралашууга аракет кылат, ар бир ырында өзү кошо жүрөт, акын катары жумушчуга өзүнүн мамилесин, симпатиясын билдирет.

Маляр — кыргызчасы боёкчу, сырчы, сырдагыч. Имараттарды, түрдүү курулмаларды сырдоочу адам.

Маляр
Маляр келди, бир чоң үйдү майлады,
Кабак түйгөн капалыкты айдады.
Ушул адам, ушул сырдуу кийимчен,
Бул дүйнөнүн үстүндөгү каймагы.

Кетти, кетти, кетти чоң үй капасы,
Кеткенине кубанды уул, атасы.
Ушул адам, ушул эски кийимчен,
Бул дүйнөнүн, үстүндөгү тазасы.

Үй тазарды, жарк деп кабак ачылды,
Өмүргө кас учкан чаңдар басылды.
Сөздөрү орой, чала кызуу бул адам,
Бул дүйнөнүн асылынын асылы.

Эң кеч жатып, элден эрте тура алган,
Ойлогонун ойдогудай кура алган.
Касиеттүү мындай кымбат кесиптен,
Менин атам, билбейм неге кур калган?

"Алыкул Осмонов маляр" ыры качан жана кандай кырдаалда жазылганын билгендер болсо пикир калтырып койгула.

Жайгаштыруу: 2017-11-04, Көрүүлөр: 8260, Жайгаштырган: Жыргалбекова С., Өзгөртүлгөн: 2021-01-13