Созу К. Иманалиевдики

Обону А. Карымовдуку

Жолумдан тосуп суйгонум келет,

Жоогазын болуп гулдогум келет.

Жомокту айтып ырдагым келет,

Жоогазын

Созу Т. Кожомбердиевдики

Обону М. Рыскулбековдуку

Ата-журт жугу мойнумда,

Албууттуу дайра

Созу, обону Б. Борбиевдики,

Ал жерде туптунук тазалык бар,

Анда жок, жаман капалыктар.

Кутуу бар, жок да ыйлоо деген,

Ал жерде, очпос суйуулор бар.

Кайырма:

Ал менин,

Созу, обону А Коробаевдики

Жаздын искеп жыпар жыттуу абасын,

Катарлаша озун менен бараттым,

Тентек желге башын ийип термелип,

Алдыбызда

Созу Н. Жаркынбаевдики

Обону Р. Абдыкадыровдуку

Жолугупсуз мага бекер сиз,

Не болду деп чочуп кетерсиз.

Бир кездеги