жалгыздыктан жадап буттум


Созу, обону Э. Иманалиевдики

Тунугу белен берметтин,

Туйлатып журок дегдеттим.

Караансыз жалгыз тайлактай,

Кайыр кош, жаным, мен кеттим.

Кайырма:

Карап, карап,

Кайрадан сени самап,

Куттум

Кантейин арга жок да,

Жалжалым,

Жалгыздыктан жадап буттум.

Жарыгы белен берметтин,

Жабыркап конул дегдеттим.

Колдон бир келер иш эмес,

Кош эми, жаным, мен кеттим.

Кайырма:

Тазасы белен берметтин,

Талпынып конул дегдеттим.

Мезгилдин октом иши экен,

Мейли эми, жаным, мен кеттим.

Кайырма:

Кургады жашым, унум жок,

Куурады багым, гулум жок.

Орттонуп барам жалынсыз

Озуно жетер унум жок.

Кайырма:

2016-05-20 466 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20