Интернационализм — алгач бир тилде жаралып, андан кийин бул түшүнүктү белгилөө үчүн көптөгөн башка дүйнө тилдери өздөштүргөн сөз.

толук маалымат

Англис тили (өз аталышы — English, the English language) — индоевропа тил бүлөсүнүн герман бутагындагы батыш тобунун, англо-фриз топчосунун тили. Англис тили — эң маанилүү эл аралык тил, буга XIX кылымдагы Британ империясынын колониалдык саясаты жана XX—XXI кылымдардагы Америка Кошмо Штаттарынын дүйнөлүк таасиринин натыйжасы себеп болгон. Англис тилинде өтө көп диалекттер жана сүйлөмдөр (говор) бар.

толук маалымат