Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Органикалык химия

Органикалык химия жана ага байланыштуу макалалар

Азот жер семирткичи

Азот жер семирткичи — өсүмдүктү азот менен азыктандыруучу минерал жана органикалык заттар. Мындай түрдөгү жер семирткичтер органикалык (кык, чым көң, компост), минерал (аммиак селитрасы, аммоний сульфаты, мочевина жана суулуу аммиак) жана көк жер семирткич (люпин, сераделла ж. башканын көк массасы) болуп бөлүнөт.

Бор жер семирткич

Бор жер семирткич — курамында бор (В) микроэлементи бар химиялык бирикмелер. Топурактын түрүнө жараша 1 килограмм топурактын составында 1,5-150 миллиграмм бор болот.

Жергиликтүү жер семирткич

Жергиликтүү жер семирткич — чарбалардын өзүнөн алынуучу жер семирткич. Көбүнчө органикалык жер семирткичтер — кык, чыла, чым көң, компост, күл жана канаттуулардын кыгы кирет.

Жер семирткич

Жер семирткич - топурак күрдүүлүгүн жогорулатып, өсүмдүктөрдүн азыктанышын жакшыртуу үчүн колдонулуучу органикалык жана минералдык заттар.

Органикалык химия

Органикалык химия — көмүртек-суутектин (углеводород) жана анын туундуларынын түзүмүн, касиеттерин жана синтездөө ыкмаларын изилдеген химиянын бөлүмү.

Сайтка жарнама жайгаштыруу