Кол өнөрчүлүк

Подписаться на эту рубрику по RSS

Үртүк жана үшкү

Үртүк жана үшкүҮртүк — «Абайы үртүк, ак быштан, Аргымак аттар көрүнөт» («Манас»). Бул — ат жабуунун адими түрү. Бул — аш-тойлордо байгеге чабылуучу белгилүү жорголорду, кулүктөрдү жана каркыралуу көч баштаган кыз-келиндердин мингендерин кол жеткиздей кооздоо. ҮртүктүкКененирээк...

Үзөңгү

ҮзөңгүҮзөңгү — «Алтындан куйган үзөңгү, Аягын төрө салбады» («Манас»), Ал — ат жабдыгынын бир бөлүгү. Унаа үстүндө тыкан, түз жана тең салмакта жүрүүдө, аттанып түшүүдө бутка таканч болуп, теминүүгө ылайыкташат да, ээрдин эки капталынаКененирээк...

Үзүк

Үзүк — «Үзүгүн аппак бордоткон, Этегин чачы тордоткон» («Манас»), «Үзүгүнүн жээгине, Үч эли кундуз койдурган». (Жеңижок). Бул — боз үйдүн өрө кийизинин бир түрү. Уук үстүнөн келүүчү көлөмдүү жабуусу. Боз үй алдыңкы үзүктөн жана арткы үзүктөн турат. Бул да үзүктөй эле койдун күзгү жүнүнөн уютулатКененирээк...

Үзүк боо

Үзүк боо — «Боегун жакшы кандырган, Боосун терме чалдырган» (Жеңижок). Бул — боз үйдүн боочуларынын бири. Үйдүн үзүгүнөн (эки үзүккө төрт боо) уукту арта айлантып, керегенин билегине байлана турган боо. «Үзүк боо», «кереге чалгыч», «жабык баш боо» — булардын эни бирдей келет. ЭришКененирээк...

Зумурут жана зым тарткыч

Зумурут жана зым тарткычЗумурут (Измурут) - Зумуруттан токсон бар, Көрүп барып билип ал» («Семетей») Бүл — зергерчиликтин жердиги, Ачык жашыл түстүү асылзат. Аны менен кыз - келиндердин асем буюмдарын, эр кемерин, ат жабдыктарын жана салттуу нускаларды кооздойт. Бул зер буюмдарынынКененирээк...