Ойлоп тапкыч жана акыл-эсинин эптүүлүгү бул айымдардын, айланасындагыларынын ардактуу жеринен орун алат. Булардын чыгармачылыгы, эр-жүрөктүгү жана тайманбастыгы, буларды эч качан белден ылдый соккус эрежелүү жана айкөл натурага айландырат.Арстан-айымдар өзү "Чыныгы аялзаты" деп үмүттөнөт, жана буга толук укуктуу,