Турдумамбет Тоймат уулу


Турдумамбет - 19-кылымдын 2-жарымында Атбашы, Аксай аймактарын бийлеген манап. Чериктердин бай чубак уругунун карагул тукумунан. Эки ата откон агасы Ажыбек баатырдын козу откон сон, буткул черик уруусун бийлеген. 1863-жылы жазында 5000 тутун черик уруусунун атынан букаралыкка кабыл алууну отунуп, элчилерин орус бийликтерине жиберген. 1863-жылы 13-октябрда Турдумамбеттин элчилери Омскиде Батыш Сибирь генерал-губернаторунун алдында Россиянын букаралыгына отууго ант беришкен.

2016-05-20 612 Кыргызстандын тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-20