«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

Сатук


Сатук - Буура Кара каган, Абд ал-Керим - Караханийлер мамлекетинин негиздоочусу. Чигил элдеринен чыккан. Атасынын жакын тууганы Огулчак Кадыр хан ордосунда тарбия алган(Кашкарда). Караханийлик жетекчилердин ичинен биринчиден болуп оз динин башка динге алмаштырган, ал ислам динин кабыл кылган. Байташ Арслан хан (Муса) ошондой эле Тона элик (Сулайман) деген эки балсы болгон. Сатук олгондон кийин бийлик Мусага тийген.

2016-05-20 464 Кыргызстандын тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-20