сагынам


Созу К. Алмазбековдуку

Обону Б. Жандаровдуку

Айылдын ары жагынан,

Алмалуу колхоз багынан.

Кеч курун иштен тен кайтып,

Келаткан кунду сагынам.

Алыстап суунун шарынан,

Айтылып сырлар абыдан.

Ар дайым бирге болууга,

Антташкан кунду сагынам.

Жаштыктын ошол чагынан.

Тен татып омур балынан.

Колунан кызыл гул алып,

Коштошкон кунду сагынам.

Курошкон жандай жаныдан,

Кеталбай алыс жанынан.

Кылчактап улам кайрылып,

Кыйылган кунду сагынам.

Сагынам жаным сагынам,

Алыссын кантем жаныман.

Суйгонун эстеп сагынуу,

Эн кыйын экен баарынан.

2016-05-20 676 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20

арман
почему нету этой песни в исполнении Зейнеп Шакеевой