оз алатоом


Созу М. Алыбаевдики

Обону К. Усупбаевдики

Конул толкуйт коркомунду коргондо,

Керметтуу кучагында жургондо.

Коз алдыма аппак тоолор тартылат,

Алыс журуп сага конул болгондо.

Ээй, ойду эргитет,

Оой конул сергитет,

Алыс журуп сага конул болгондо.

Шыктанамын минип кыял кемесин,

Чалкып жаткан кандай укмуш немесин.

Караанындан кагылайын Алатоом,

Кандайдыр бир журокко дем бересин.

Ээй, карагай кайын,

Оой, арчалуу жайын,

Кандайдыр бир журокко дем бересин.

Канга дары таштай тунук булагын,

Корпо болуп оскон копкок туланын.

Ырым менин, сенин демин эмеспи,

Оз Алатоом! озум оскон турагым.

Ээй, тунук булагын,

Оой, корпо туланын.

Оз Алатоом! озум оскон турагым.

2016-05-20 837 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20