ох-хой


Кайчы бир кулак кара атым,

Кара атым эмес канатым.

Калын элдин ичинде,

Какшап бир турчу адатым.

Топчу бир кулак тор атым,

Тор атым эмес канатым,

Топ жыйындын ичинде,

Тойпондоп ырдар адатым.

Жакалай буткон даракты,

Жайкы жел журуп ыргалтты.

Жаш гана мендей балдарды,

Шайыр турмуш ырдатты.

2016-05-20 191 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20