«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

Монуев Ысакбек


Монуев Ысакбек (1902-1949-жж.) - аскер ишмери, кыргыздан чыккан биринчи генерал. 1902-жылы Алай аймагы, Нура айылында туулган. Атасы Мону ажы кыргыз-кытай аралыгында соода жургузуп, кийин анын уй-булосу Кытайга Шицжан провинциясында туруп калат. Ысакбек 25 жашында Кызыл-Суулук кыргыздардан аскер курап, кыргыздардан ооп барган басмачыларды талкалайт. Гоминдан окмоту кийин ага луйман, (генерал-майор) аскер чинин берет. Гоминдан окмоту Ысакбекти жок кыларда, Алматыга качып келет. Ал бул жактан аскер отрядын курап, кайра барып, Гоминдандык аскерлерлерди талкалап, калганын Шицжандан кууп чыгат. 1944-жылы Чыгыш Туркстан Республикасы (ЧТР) тузулуп, анын башында Ахмеджан Касми туруп, l-аскер командачысы генерал Ысакбек болгон.

2016-05-20 638 Кыргызстандын тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-20