Милдеттүү тамак


"Миледетүү тамак" уюшуп тамак ичүүнүн бир түрү, тактап айтканда, ал бересе тамак. Бирөөдөн сый көрөсүң. Атайын кадырлап чакырып, тамак берет.

Шарты келгенде ага жооп кылып, ошондой дасторкон жайып, колуңан келген сыйыңды жасайсың. Мына ушундай мамилелери менен тамак-аш ичишкен жоро-жолдоштор жакшы санаалаштар болуп калышат. Дасторкон адамдарды жакындаштырат. Мындай сапатка ээлер, кадыр тутуулар, куда-сөөк күтүүлөр, алды-беркилердин тирүү болсок, бир дөңдө, өлүү болсок бир чуңкурда бололу сымал касиеттери артылат. Албетте, тамак ичүүлөрдө кыял-жоруктары шайкеш, асылкеч, бирдей мүнөздөгү адамдар тандалат.
2017-08-23 183 Кыргыз тамак-аштары Жыргалбекова С. 2017-08-23