Кыргызстан жана ОДКБ


Кыргызстан ошондой эле Жамааттык коопсуздук жонундо келишим уюмуна (ОДКБ) мучо болуп саналат. ОДКБ 1992-жылдын 15-майында кол коюлган Жамааттык коопсуздук жонундо келишимдин негизинде мурдагы советтик республикалар тарабынан тузулгон аскердик-саясий союз.

2016-05-20 472 Кыргызстандын тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-20