«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

Кыргызстан жана ЕврАзЭС


2000-жылдын 10-октябрында Астанада (Казакстан Республикасы) мамлекет башчылары (Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан) тарабынан Евразиялык экономикалык шериктештикти уюштуруу жонундо келишимге кол коюлган. Келишимде Бажы союзу жана Бирдиктуу экономикалык мейкиндик жонундо келишимде аныкталган максаттарга жана милдеттерге жетишуу учун тыгыз жана натыйжалуу соода-экономикалык кызматташтыктын концепциясы камтылган. Жетишилген келишимдерди ишке ашыруунун уюштуруу-укуктук каражаттары, кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу учун контролдоо системасы жана Тараптардын жоопкерчилиги каралган.

2016-05-20 212 Кыргызстандын тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-20