«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

кыргыз кыздар


Созу, обону Урмат Усеновдуку

Жер чийген чачтары кара кундуз,

Ай жузу молтуроп чолпон жылдыз.

Кылымдан кылымга урпак улап,

Эне деп тутунган бутун кыргыз,

Сыйымды сулууга, урматтап турууга татыйсынар.

Кайырма:

Кыргыз кыздар

Кылымдан кылымга кызыксынар

Кыргыз кыздар

Каухардан, берметтен тунуксунар

Кыргыз кыздар

Кырларда кызгалдак кызылсынар

Кыргыз кыздар

Ыймандуу, ызаттуу, сылыксынар

Алатоо, аска-зоо эркелери

Атасам бактынар тен келеби

Ысыккол ыйык жер ак куулары

Ырдасам ыргалат толкундары

Каадага тан берген, жашоого шан берген сулуулары.

2016-05-20 273 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20