«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

Кучала


"Кучала" деген эмне? "Кучала ичтиң беле?", "күчаладай күчү бар" өңдүү сөздөр айтылат. Күчала - күч аласыз деген түшүнүк. Ал - тамырлуу өсүмдүк. Өзү топчудай тегерек көрүнөт.Сүткө гана ээритип, кургатып, тоскокко айландырып, бир чай чыны сүткө чымчып кошкон күчаланы кайнатканда сүт эрмен даамданат. Ал ички илдетке даба болот. "Кымызын тим эле күчала болуптур", "Бозоңо кучала салгансың го?" дешет ичкендер. "Кучала" салыштырмалуу албетте, бул суусундуктардын өтө күчтүү ачыганын билдирет. Камдуулар күчаланын бир өлчөмүн мейизге аралаштырып, мисалы, марлиге (илгери чүпүрөк) түйүп, саамал кымызга салып ойдогудай бышып, сабааны жылуулап койсо, эртең менен үстүнөн сүзө куюп, тунмасын жутса, ошол күчалага барабар.Муну корлогон бозого да так ошондой аз өлчөмүндө салып ачытат. А сиз "Кучала" жонундо эмне билесиз?

2017-08-23 1275 Кыргыз тамак-аштары Жыргалбекова С. 2017-08-23