Кош жылдыз


Созу С. Жусуевдики

Обону А. Озубековдуку

Эстечи андай чак кайда,

Экообуз бакта басканда.

Конур жел жортуп тан, эртен,

Кош жылдыз турган асманда.

Жылдыздай суйуу сен тилеп,

Жылдыздай суйуу мен тилеп.

Ал экоо биздин жылдыз деп,

Албадык беле энчилеп.

Кош жылдыз ондуу жанашып,

Кош жылдыз ондуу жарашып.

Эрмектеш болуп журалбай,

Экообуз кеттик адашып.

Жаз сайын булак шылдырап,

Жашка жаш кошуп жыл жылат.

Коргондо коктон кош жылдыз,

Козумдун жашы кылгырат.

2016-05-20 800 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20