«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

кол кечи


Созу Т. Кожомбердиевдики

Обону М. Рыскулбековдуку

Кобуруп толкундар

Колдогу жайкы кеч,

Коп кундор отсо да,

Конулдон очпойт эч.

Молмол коз, кара коз,

Куюлушуп ширин соз,

Коштошуп турган кез.

Ошол кездеги,

Колдун кечтери,

Отуптур укмуш тез.

Толкундар шар атып,

Тоодой куч жаратып,

Буурадай буркулдайт.

Буктарын таратып.

Кебездей

булуттар

Келаткандай тан, атып,

Кубаныч жаратып.

Колду-суналбай,

Козду буралбай,

Коштошуп баратып.

Селкинин ырына,

Сезимдер багынып.

Жылтылдайт толкундар,

Жылдыздай жагылып.

Кайкышат чардактар,

Канаттары кагылып,

Кызгылт нур агылып.

Жаштык кездерим,

Колдун кечтерин,

Кусамын сагынып.

2016-05-20 519 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20