Киото протоколу


Кыргыз Республикасы 2003-жылдын январында Бириккен Улуттар Уюмунун Алкактык конвенциясынын Киото Протоколун ратификациялаган. Киото Протоколун ратификациялоо менен Кыргыз Республикасы глобалдуу экологиялык маселелерди чечууго оз салымын кошууну, ошондой эле коп тараптуу эл аралык макулдашууларга активдуу катышууну каалагандыгын дагы бир жолу баса белгиледи. Кыргыз Республикасы 2000-жылдан тартып климаттын озгорушу жонундо БУУнун Алкактык конвенциясынын Тарабы болуп саналат.

2016-05-20 296 Кыргызстандын тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-20