келген жок


Созу Кубанычбектики

Обону М. Рыскулбековдуку

Too томсоруп чол боздой,

Убайым жайын жел козгой.

Узаткан ой, узаткан эй, жарды

майданга,

Келиндер санап жол тосо (ой)

Келиндер самап жол тосо.

Атасы кеткен бироонун,

Айлына кайра келбеди.

Бешикте жаткан баласын,

Бир жолу чиркин корбоду.

Агасы кеткен бироонун,

Уйуно тируу келген жок.

Уйрулуп турган баланын,

Оскондо сыйын коргон жок.

Баласы кеткен бироонун,

[ushka=seredina]

Жадырап кайра келген жок.

Жайкалган аппак сакалдуу,

Атасы уулун коргон жок.

Букчундоп уулум келет деп,

Сары май каткан энеси.

Жол карай караан коро албай,

Суугандай болду денеси.

«Кош болгун жаным» - дегендин,

Эчени кайра келген жок.

Бозоруп жургон жарлардын,

Бет жууган жашын коргон жок.

Кан тогуп турган майдандан,

Канчалар келбей калгандан.

Канкордун жолу тосулуп,

Калды эле аман биздин жан.

Эстейли атын ар качан,

Майдандан келбей калгандын.

Эл учун болот эр курман,

Эсеси ушул армандын.

Жайгаштыруу: 2016-05-20, Көрүүлөр: 11596, Жайгаштырган: Жыргалбекова С., Өзгөртүлгөн: 2018-05-11

Сезим
Эн сонун чыгарма