гулгун жаш


Созу: Э. Ибраевдики

Обону: А. Бедияровдуку

Откон омур, окунтот, айла барбы,

Окунгондо же табар пайда барбы.

Кулку менен, шат менен тан, атырган,

Гулгун жаш-ай, гулгун жаш, кайда калды?

Жыланайлак суу кечкен сайда калды,

Жылгалардан гул терген жайда калды.

Ишке тойбой тан менен кун батырган,

Жалын жаш-ай, жалын жаш кайда калды?

Ташты эритээр сендеги чоктун деми,

Кайсыл топко алпарып коштун мени.

Айрылгым жок, айрылбас аргам да жок,

Кошкун гулгун жаштыгым, кошкун эми.

2016-05-20 4730 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20