гулдоп ал


Созу Токтогулдуку

Обону П. Шубиндики

Кара курмо шайы кийип,

Бойлогула кыздар ай,

Кадыр, конул бар чакта,

Ойногула кыздар ай

Кайрылып келбейт омурун,

Ойлогула кыздарай

Ойной албай, куло албай,

Ойногонду биле албай,

Кайран жашты картайтып,

Койбогула кыздар ай!..

Кызыл курмо шайы кийип,

Бойлогула кыздар ай,

Кызуу конул бар чакта,

Ойногула кыздар ай,

Кылчайып келбейт омурун,

Ойлогула кыздар ай,

Ойной албай, куло албай,

Кызык кунун откоруп

Койбогула кыздар ай!

Кайран омур барында,

Балалыктын чагында,

Гулкайырдай гулдоп ал

Кулгун жашын барында,

Карылык кууп жеткен сон

Кайран омур откон сон,

Кара чым басып дененди

Каларсын, жердин алдында...

2016-05-20 981 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20