404 ката. Мындай барак жок, орду алмаштырылган же өчүрүлгөнСадыр
Бурго баатырдын кылычы Коро-Базар айылында сакталууда