Бердике берен Сырдыбай уулу (18-к. орто чени, Талас району, Бешташ капчыгай - 18-к. аягы, Анжиян шаары) - тундук (аркалык) кыргыздардын Жунгар хандыгына каршы курошун жетекчилеринин ошондой уюштуруучуларынын бири. Саруу деген уруунун алакчын атту уругунан. Кушчу жана жетиген урууларынын кол башчысы Эр Солтоной, Итим баатыр, солто элинен Жайыл менен Кошой, саяктардын эр Садыр, сарбагыштан Атаке баатыр ошондой эле башка менен бирдикте кыргыз жергесин жунгарлардан бошотууда айрыкча таанылган. Санжырачылардын айтымына караганда Бердике баатыр жоого барганда жонокой, жайдак ат минип алып, кылыч, айбалта куралдарын колдонгон. Аталган баатырлар менен Талас ороонунон, Чуйдон, Кеминден баскынчыларды суруп, Ысыкколдун тескейин бошотушкан. Бердике баатыр уч жыл кол боюнда туруп, хан Бердике аталган. Кийин Бердике Таласка келип, кокон бийи Эрденеге каршы аттанган.

Ушул жортуулунда Бердике баатырды Анжиянда Эрдене бийдин тынчылары ууланган жебе менен капысынан атып олтурушкон.

Бердике баатыр


Бердике берен Сырдыбай уулу (18-к. орто чени, Талас району, Бешташ капчыгай - 18-к. аягы, Анжиян шаары) - тундук (аркалык) кыргыздардын Жунгар хандыгына каршы курошун жетекчилеринин ошондой уюштуруучуларынын бири. Саруу деген уруунун алакчын атту уругунан. Кушчу жана жетиген урууларынын кол башчысы Эр Солтоной, Итим баатыр, солто элинен Жайыл менен Кошой, саяктардын эр Садыр, сарбагыштан Атаке баатыр ошондой эле башка менен бирдикте кыргыз жергесин жунгарлардан бошотууда айрыкча таанылган. Санжырачылардын айтымына караганда Бердике баатыр…

Толук маалымат менен таанышуу акылуу, 1 күнгө - 100 сом, 30 күнгө - 500 сом, 365 күнгө - 5000 сом. Алгач сайтка катталыңыз же катталган болсоңуз аккаунтуңузга кириңиз. Эгер, сайтка катталбастан маалыматты тез алууну кааласаңыз 0(704)28-63-61 вотсап номерине жазыныз.

Аталган баалар физикалык жактарга гана, ал эми юридикалык жактар, мамлекеттик мекемелер, жеке ишкерлер үчүн support@tyup.net дарегине кайрылуу зарыл.

Жайгаштыруу: 2016-05-20, Көрүүлөр: 1814, Жайгаштырган: Э. Д., Өзгөртүлгөн: 2016-05-20