алымкан


Созу Токтогулдуку

Обону Б. Эгинчиевдики

Атка салган дилдейсин,

Ачылган кызыл гулдейсун.

Бир куну оору, бир кун соо,

Алымкан,

Азабын тартса билбейсин.

Бетегелуу майданым,

Пейли жакшы жайдарым!

Колоколуу майданым,

Коону жакшы жайдарым!

Букардын тоосу бурулуш,

Бурулуп учат улуу куш.

Бурулуп мага келе кет,

Алымкан,

Мундууга салбай кыйын иш.

Кашкардын тоосу кайрылыш,

Кайрылып учат улуу куш,

Кайрылып мага келе кет,

Алымкан,

Карыпка салбай кыйын иш,

Саркештен сайган жоолугун,

Сарсапаа кылат жоругун.

Кок кештен тиккен жоолугун.

Коп санаа кылат жоругун.

Токтогул черткен жаш кыял

Тындасан боло Алымкан.

Ак шайы жоолук колго алып

Булгасан боло, Алымкан.

Аз кунчолук омурдо,

Жыргасан боло, Алымкан.

Жайгаштыруу: 2016-05-20, Көрүүлөр: 1007, Жайгаштырган: Э. Д., Өзгөртүлгөн: 2016-05-20