TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Кыш келе жатат, көмүр алуудагы кеңештер.

акындын жери

Созу, обону Алымкулдуку

Саймадай кооз жер экен,

Сай-сайы дайра кол экен.

Асман тирейт тоолору,

Атактуу Кетмендобо экен.

Шары кыйын Шамшыкал,

Тугонбос туздун кени экен.

Айланасы Ала-Тоо,

Арасы толгон момо экен.

Алтын жаак жез тандай,

Акындын оскон эли экен.

Алча, мисте, жангагы,

Айкалышып ийилген.

Аркар, кулжа тордо ойноп,

Элиги кырда туйулгон.

Талаасы пахта, тоосу кен.

Бак-дарактар тигилген.

Эмгекчи дыйкан элдери,

Эпкиндуу ишке кужурмон.

Ортосу шаар, район,

Коргондун коону суйунгон.

Бактылуу акын Токомдун,

Портрети илинген.

Оозунан шекер тамгандай,

Карап турсан турунон.

Токтогул деген атына,

Толкундаймын бугун мен.

Адамдан чыккан жорго экен,

Айчылык жолго жугургон.

Алтындай создор чыкчу экен,

Ак тандай кызыл тилинен,

Куроштордо дайым уткан.

Тан калчу экен адамзат,

Таншыткан нечен куусунон.

Кетмендобо кен арым,

Аралап Током оскон жер.

Орунсуз жердей бай-манап,

Он беш жылга кескен жер.

Ак жеринен каралап,

Айылынан алыс кеткен жер.

Ага-иниси ыйлап буркурап,

Аман келгин дешкен жер.

Акыры иши ак экен,

Айланып элге жеткен жер.

Айдоодо жургон кундор деп,

Арман кербез черткен жер.

Очун алып манаптан,

Талабына жеткен жер.

Жайгаштыруу: 2016-05-20, Көрүүлөр: 1696, Жайгаштырган: Э. Д., Өзгөртүлгөн: 2016-05-20
Талкулоо/Пикирлер