Ак кодол


Экинчи күч бере турган өсүмдүк - "ак кодол". Мунун тамырын кымызга салып да ачытат. Дарылык касиети да бар.

Илгеркилердин көп аялдуу, көздөрүнүн курчтугу, чырымталы жаш, кырчалуу келиши, тиштеринин бүтүн болуусу, күүдөн-күчтөн тайбоосу - ушундай дарылык да, дабаалык да касиеттери күчтүү даамдарды ичип-жештен турат. "Ак кодол" боюнча маалымат абдан аз болгонуна байланыштуу, сиздерден дагы билгениңерди бөлүшүп кетүүгө чакырабыз. Каалаган ой-пикирге ыраазы болмокчубуз.
2017-08-23 2589 Кыргыз тамак-аштары Жыргалбекова С. 2017-08-23