TYUP.NET
Катталуу Кирүү

«Контрабас» макаласын талкулоо

Контрабас (итальянча contrabbasso) — төрт кылдуу жаалуу музыкалык аспап, квинталык туураланышы: Eк Aк Dб Gб. Үнүнүн чыгышы боюнча кыл кыяк түркүмүндөгү виолончель, альт жана классикалык кыл кыяктан кийин э…
Биринчи болуп пикир калтырыңыз