"Аба ырайы бишкек" бүгүнкү күнгө, Кыргызгидромет тарабынан берилген так жана соңку маалымат. Эгер Сиз Бишкек шаарынын аба ырайын издеп бул баракчага туш келсеңиз анда сиз туура келдиңиз. Бул баракчадан Бишкек шаарынын гана аба ырайын тез жана так биле аласыз.

Сайт Тюпского района один из популярных сайтов Кыргызстана.

Түп районунун сайты Кыргызстандыктар көп колдонуучу сайттарынын бири.

Түп районунун сайты Кыргызстандын бардык айыл-шаарларында жашаган студенттерди, 11-класстын окуучуларын, мугалимдерди, ММКнын кабарчыларын орусчадан кыргызчага текст которууга чакырат.

Урматтуу колдонуучу, байыркы "накыл" сага гана. Сен касиеттүү кыргыздын баласы экендигиңди эсте, ата тарыхы байыртан үзүлбөй келе жатканын тут, ата конушун тааны. Эмне үчүн булак башаты соолбой, тамырыбыз куурабай келатканын бил.