Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Айдарбеков Иманалы

Айдарбеков Иманалы (1894-жыл, Бишкек уезди - 1937-жыл) - Совет бийлигин орнотуу ошондой эле чындоо учун курошкондордон. 1909-жылы Бишкектеги айыл чарба техникумун бутургон. 1918-1920-жылыКененирээк...

Акбото бий

Акбото Рахим бий уулу (17чу к-дын аягы жагы - 18чи к-мдын 30чу жылдарынынын ортолорунда жашаган) - саясий адам, Кокон хандыгындагы Хожент вилайетинКененирээк...

1873-1876 жылдардагы көтөрүлүш. Туштук Кыргызстанды Россиянын басып алышы

19-кылымдын 60-70жылдардагы Кокон хандыгынын жана Туштук Кыргызстандын коомдук саясый абалы 19-кылымдын 50-жылдарынын башталышында Кокон хандыгынын саясий абалы ич ара чырчатак-козголондордунКененирээк...