Айдарбеков Иманалы (1894-жыл, Бишкек уезди - 1937-жыл) - Совет бийлигин орнотуу ошондой эле чындоо учун курошкондордон. 1909-жылы Бишкектеги айыл чарба техникумун бутургон. 1918-1920-жылы

Элчи, сарыбагыш уруусунун бийи Атаке баатыр Россия орус императору Екатерина экинчиге жиберилген элчилердин кол башчысы.. 1785-ж.

19-кылымдын 40-жылдары Тундук Кыргызстанда кээ бир уруулар саясий жактан биригууго, КЭЭ бирлери уруулук-уруктук денгээлдеги