Аябай оор жана карама-каршылыктар биримдигинин бири бул - Арстан жана Букачар биримдиги. Конфликттүү кырдаалдар булардын үй-бүлөөсүндө күндө боло бермекчи. Букачарлар абдан кежир, ал эми Арстан болсо өтө менменсиндеп турат, жана мунун эгоцентризмине чек жок. Бирок дал ушул булардын кокурайгандыгы үчүн Букачарлар алар менен бирге болгусу келет. Бирок Арстандар үчүн Букачарлар өтө чечкинсиз жана жумшак. Кээде, Арстандарга Букачарлар ар кандай жашоо кырдаалдарынан

Бул эки зодиак белгисинин ортосунда көп учурда профессионалдык биримдик пайда болот. Чындыгында бул бекем түгөй. Башында Арстандар Бийкечтерге катуу сезимдерин сезбеши мүмкүн, ал гана эмес, көңүл бурбай жүрүшү да мүмкүн. Бийкечтер Арстандарга акырындан өзүнүн туура жана тартиптелген дүйнөсүн көрсөтө баштайт.

Булар бири-биринин бактысын табып, бири-бирине айкалыша алат, эгер ар бири өз мүнөзүнүн терс жактарын эмес, оң жактарын бири-бирине көрсөтө билсе.Бул адамдардын мүнөздөрү, темпераменти жана жашоого болгон мамилеси ар башка. Арстандар от стихиясынын жашоочусу, ал эми Балыктар болсо сууда, ушуга байланыштуу, мамиледе гармонияга жетүү үчүн буларга көп аракеттерди жасоо зарыл. Ал эми бирөөнө

Бул түгөйлөр азырынча белгисиз болсо да, коомдук жайларда, шартка ылайык, баарыбир өзүлөрүнө, жаркын кийимдери жана өзгөчө манералары менен көп адамдардын көңүлүн тартат. Арстан-айымдар Арстан-мырзаларга карганда эрке мүнөздүү болот. Арстан-мырзанын мүнөзү кичине токтоо болот, анткени ачулануу бул хандын иши эмес...Экөө тең эмгеги менен тапкандарын бир убакта

Арстан бул - мырзалардын империялык бийлигин чыгылдыруучу, алардын өзүн хан жана олуттуу башкаруучу ички сезимдеринин белгиси. Айкөл жана берешен бул мырзалар дайыма мыкты сүйүүчүлөрдүн жана суктануучулардын ролунда болот. Булар канчалык назик болсо да, ошончо деңгээлде кумардуу болушат. Мындай мырзалар өзүнө татыктуу жана Арстандар үчүн гана жаралган