Бир караганда бул экөө абдан окшош, бирок бул андай эмес. Албетте, Арстандар менен Суу перилер бир багытта жүрүшөт, бирок ар башка мотивдер менен шыктанат... Негизинен, Арстандар өзүлөрү менен жана өзүлөрү үчүн жашайт, Суу перилер болсо өзүлөрү жүргөн жана өзүлөрү жараткан жашоо агымы менен жашайт.Психологиялык жактан булар абдан айырмаланышат. Арстандар - сезимталдуу жана кызуу кандуу, Суу перилер абдан кубаттуу, ошону менен бирге үстүртөн болот. Бирок, бул экөө астрологиялык айланмада

Бул экөө, өтө кубаттуу түгөй. Экөө тең активдүүлүгү жана ишмердүүлүккө умтулуусу менен мүнөздөлөт. Койлор - артыкча импульсивдүү, Арстандар - дайыма тонуста. Ар бири өзүн реализациялоого умтулат. Кубаттын көптүгү үй-бүлөө коломтосунан эмес, башка жерден чыгуусу зарыл, антпесе бул кубаттуулук ашып-толуп, жарылып кетүүсү ыктымал.

Бул түгөйлөр бир болууга жаралат. Албетте, арстандар, үй-бүлөө башчысы жана материалдык жактан камсыздоочу болот. Бул эң жакшы, анткени эгиздер бирдей жеңилдик менен башкаруучу да, баш ийүүчү да болот алат.Арстан жана эгиздер - эң жакшы сүйүүчүлөр гана эмес, булар - жакшы достор. Булардын биримдигинде сүйүү кумары гана эмес, жашоодогу кубаныч жана ыракат тартуулагандын

Албетте, Чаяндын күчтүү мүнөзү карама-каршы жыныстагы түгөйүнө кызыктар.Чаяндар менен Арстандардын биримдиги көп учурда иш шериктештигинде түптөлөт. Бул альянс диманикалуу болот. Арстандар үчүн толук сезимталдуу жашоо маанилүү, Чаяндар болсо физикалык жайлуулуктан көз каранды. Эгер Арстандар мамилелердин материалдык жагын өзүнө алса, Чаяндар абдан бактылуу болот. Жана бул сезимдерин алар Арстандар

Бул биримдик конфликтүү биримдик. Жана бул жерде карама-каршылыктардын күрөшүн байкап, бирөөсүнүн толук жеңүүсүн, экинчисинин толук четке кагылганына күбө болосунар. Бул түгөйлөрдүн жашоого болгон көз карашы бири-бириникине таптакыр окшошпойт, жалпы жагынан бул айкалыш ийгиликсиз, ошондуктан жашоодо да мындай түгөйлөргө мисалдар аз.Таанышуу