Бакыт – бул адамдын өзүнүн тиричилик шарттарына ички дүйнөсүнүн эң жогорку канааттануусу, жашоосунун толуктуулугу жана маанилүүлүгү, өзүнүн ынтасынын ишке ашырылышына туура келген абалы.

толук маалымат
Сүйүү — адам баласына таандык болгон сезим, терең байлануу жана башка адамга же объектке умтулуу, терең жактыруу сезими. толук маалымат