Апенди бир кызык түш көрүп алып, эртеси казыга барыптыр. - Эмне жумуштап келдиң? - дейт казы. - Түндө жатып

Апенди жүзүмдүн чанагын жерге көмүп жатса, жанына бир досу келип: - Ээ, Апенди, бул чанак өсүп чыгып, мөмөсүн жедиргенче, ким бар, ким жок?

Апендинин айлында бир бекерчи зөөкүр болуптур. Ал көрүнгөнгө тийишип, жөн эле турган адамды сабагандан да кайра тартчу эмес экен. Күндөрдүн биринде ал неме Апендинин башын

Апенди жолдо келе жатып, эшектин жалгыз такасын таап алып, аябай кудуңдап сүйүнгөн экен: - Эми дагы үч буттун такасын, анан дагы бир эшек таап алсам, буюрса, мындан ары жөө жүрбөйт