жыпары белен баланын


Созу К. Алмазбековдуку

Обону Б. Жандаровдуку

Таратып шоокум асманга,

Тан, атып келе жатканда,

Алмалуу бакты аралап,

Айылды коздой басканда.

Кош дедин, колум бек кысып,

Козголуп журок кетти ысып.

Жоодурап копко тиктештик,

Жок чыгар андан эч кызык.

Жылдыздай жарык кабагын,

Жылмайып жал-жал карадын,

Жытына кеттим магдырап,

Жыпары белен баланын.

Корунсо азыр караанын,

Жарк эте тушот кабагым,

Убайым тартып кыйналам,

Укпасам бир пас кабарын,

Суйууго эркин жол берген,

Рахмат сага заманым.

2016-05-20 1217 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20