«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

жийде жыты


Созу С. Жусуевдики

Обону А. Жаркымбаевдики

Анкыган бакты аралап,

Арыктын суусу жай агат.

Самсаалап жийде кулпунуп,

Саамайы желге таранат.

Жандуунун баары жайнаган,

Жаз келди мына кайрадан.

Озун жок, бакта окунуп,

Отконду эстеп жай барам.

Караанын бактан издедим,

Калбаптыр сенин издерин

Баягы жийде гулдоптур,

Бардым да жытын искедим.

Жалжал коз, шок коз суйгонум,

Жабырды тартсам билбедин.

Жытынды мага таштапсын,

Шагына суртуп жийденин.

2016-05-20 1500 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20