жигит ай


Созу Насирдиндики

Обону С. Жумалиевдики

Ак кыядан суу алчу,

Булагым бар жигит ай.

Айдын нуру ойногон,

Турагым бар жигит ай.

Акыйбачы кур бекер,

Ынагым бар, жигит ай, жигит ай.

Кок кыядан суу алчу,

Булагым бар жигит ай.

Куйукпочу кур бекер,

Ынагым бар жигит ай, жигит ай.

Ары бери откондо,

Коз салбачы жигит ай.

Ар кунуго кат жазып,

Соз салбачы жигит ай.

Арзыганын бар чыгар,

Кеч калбачы жигит ай, жигит ай.

2016-05-20 1995 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20