жазым келчи


Созу Т. Мияшевдики

ОбонуЖ. Мамажановдуку

Кайдан журуп сага кабылдым,

Карегинде барбы жалынын,

Жанды эргитип жумшак кулгонун,

Жарыгыбы аткан танымдын.

Булбулсунбу куштар багында,

Анда келип кончу шагыма.

Кучагымдан орун берейин,

Куттум эле гулум сагына.

Кылгырасын неге мынчалык,

Кирпигинден сырдуу нур тамып.

Жаз гулу болсон жыпарынды чач,

Жадырасын жаным тынч алып.

2016-05-20 296 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20