жаштык ыры


Созу Т. Шамшиевдики

Обону К. Тагаевдики.

Тозосун жолумду,

Кармайсын, колумду.

Жактыра бербеймин,

Жайдарым мунунду.

Алмалуу бак менен,

Аралап келем мен.

Аптыгып чыгасын,

Алдымдан дагы сен.

Жайдарым,

Ардагым,

Куйугосун, алды жактан жолугуп,

Соз айтасын тентуш курбу бололук.

Бир жигит жылмаят,

Улам жер карап.

Конушуп басканда,

Конулду шат кылат.

Эки жаш чон кубат,

Курбулар чогулат.

Журоктор кубанат,

Шаттык ыр уланат.

Жаштык ыр,

Шаттык ыр,

Конулду кандай сонун жыргатат,

Топ жаштар жыргал менен баратат.

2016-05-20 489 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20