«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

туулган жерге


Созу Ж. Мамбеталиевдики

Обону Б. Тургунбаевдики

Туулган жерим, асыл турагым,

Сезимимде очпос чырагым.

Симфония болсон сен эгер,

Нота болуп сага турайын.

Кайырма:

Кереметтуу куулор куюлуп,

Кулагымда турат угулуп.

Туулган жерим сенде турбайбы

Айтып буткус кооз сулуулук.

Тушко кирсе кулгун жамалын,

Жуз корушуп тунуп каламын.

А сен болсо - бутпос чон дастан,

Бар болгону мен бир сабагын.

Кайырма:

Обон салган талаа жаныртып,

Кайрыктары мин, бир кыялдын.

Дептер болсон, сансыз барактуу,

Из калтыраар мен бир сыянмын.

Кайырма:

2016-05-20 864 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20