тентушту тентуш сагынса


Тектир, тектир, тектир саз,

Тебишип ойнойт ордок, каз.

Тентушун тентуш сагынса

Тегеренет коздон жаш.

Курбу, курбу, курбу саз,

Куушуп ойнойт ордок каз.

Курбуну курбу сагынса,

Куюлат экен кезден жаш.

Жайкалган жашыл ыран, саз,

Жарыша ойнойт ордок, каз.

Жолдошун жолдош сагынса,

Жошулуп агат коздон жаш.

2016-05-20 1181 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20